Leasing motocykla – co warto o nim wiedzieć?

admin
adminZaktualizowano: 2024-05-15
facebook
Oszczędź nawet 50% na polisie
Oblicz składkę

Rozważasz zmianę samochodu służbowego na motocykl? Takie rozwiązanie jest co prawda niezbyt często stosowane, ale ma wiele zalet. Sprawdź, na czym polega leasing jednośladu i dlaczego warto zdecydować się na taki sposób finansowania. Dowiedz się, ile to właściwie kosztuje i kto przy leasingu odpowiada za ubezpieczenie OC.

Czy wzięcie motocykla w leasing to popularny sposób finansowania?

Większości osób słowo leasing automatycznie kojarzy się z samochodem osobowym. Nic dziwnego, bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku udział wartości aut do przewozu osób stanowił aż 38,1% wartości wszystkich 546 411 zawartych umów leasingowych. W raporcie GUS poświęconym działalności przedsiębiorstw leasingowych do pozostałych ruchomości finansowanych przez leasing zaliczały się wówczas kolejno: samochody ciężarowe i dostawcze, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt budowlany, wózki widłowe, maszyny rolnicze, komputery i sprzęt biurowy.

Udział różnych środków w wartości umów leasingowych (2022 r.)

Nazwa przedmiotu leasinguUdział procentowy w wartości wszystkich umówWartość wyleasingowanych przedmiotów w mln zł
Samochody osobowe38,1%26 064,21
Samochody ciężarowe i dostawcze10,5%7 183,05
Sprzęt budowlany5,0%3 420,5
Maszyny do obróbki metali2,9%1 983,89
Wózki widłowe2,3%1 573,43
Maszyny rolnicze1,9%1 299,79
Komputery i sprzęt biurowy1,3%889,33
Nieruchomości0,8%547,28

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Można łatwo zauważyć, że wśród wymienionych powyżej środków nie pojawiają się jednoślady. Czy to oznacza, że branie w leasing motocykli jest zjawiskiem marginalnym? A jeśli tak, to z czego to wynika? Na podstawie dostępnych informacji trudno określić liczbę umów leasingowych, których przedmiotem byłby pojazd dwukołowy. Również na stronie Związku Polskiego Leasingu nie widnieją żadne dane na ten temat. W udostępnionej tam tabeli opisującej finansowanie rynku w 2022 roku wg przedmiotów znalazły się m.in. samochody osobowe i ciężarowe, ciągniki siodłowe czy autobusy, jednak nie wyszczególniono osobnej kategorii dla motocykli. Prawdopodobnie trafiły one do rubryki „Inne pojazdy”, jednak trudno to potwierdzić.

Brak jakichkolwiek danych na temat liczby motocykli branych w leasing wskazuje, że taki sposób finansowania pojazdów dwukołowych nie jest zbyt powszechny. Prawdopodobnie wynika to ze stosunkowo niskich cen jednośladów w porównaniu do samochodów osobowych. Motocykl znacznie łatwiej kupić za gotówkę, nawet jeśli chodzi o dopiero co wyprodukowany model. Ponadto do leasingowania motocykli mogą zniechęcać również ograniczenia wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych panujących w Polsce przez połowę roku. Sezon motocyklowy trwa przeważnie od kwietnia do września, podczas gdy w pozostałych miesiącach niska temperatura, deszcz i zalegająca pokrywa śnieżna uniemożliwiają podróżowanie jednośladem.

Na czym polega leasing motocykla?

Leasing to obecnie często stosowana alternatywa dla tradycyjnych form finansowania takich jak pożyczka czy kredyt. Pozwala poszerzyć flotę pojazdów o nowe samochody czy motocykle bez konieczności angażowania kapitału. Obejmuje transakcje, w których jedna strona umowy oddaje drugiej pojazd do swobodnego użytku w zamian za cykliczne płatności. Co ważne, leasingodawca pozostaje przez cały czas trwania umowy faktycznym właścicielem jednośladu.

Leasing motocykla: rodzaje leasingu

O rodzajach leasingu motocykla można mówić na wielu płaszczyznach, jednak najczęściej wyróżnia się leasing operacyjny (bieżący) i leasing finansowy (kapitałowy). Te formy finansowania mają podobne założenia wyjściowe. Mimo to dość mocno się od siebie różnią, zarówno pod względem pobudek do zawarcia umowy leasingowej, jak i warunków współpracy między leasingodawcą a leasingobiorcą. Największe rozbieżności istnieją w zakresie odpowiedzialności za ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu oraz w kwestiach podatkowych. Szczegółowe porównanie obu form leasingu znajdziesz w tabeli poniżej.

Porównanie: leasing operacyjny a leasing finansowy motocykla

CechaLeasing operacyjnyLeasing finansowy
Główny celKorzystanie z motocykla przez czas określony w umowie z założeniem zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy (przypomina dzierżawę)Spłata w ratach ceny zakupu motocykla
Stan motocyklaNowy lub używanyNowy lub używany
Konieczność wykupuNieTak
Czas trwania umowyZwykle krótszy (co najmniej 40% czasu amortyzacji motocykla)Zwykle dłuższy (minimum 12 miesięcy)
Możliwość zerwania umowyMożna wypowiedzieć umowę w momencie wskazanym w umowie lub rozwiązać ją za porozumieniem stron w dowolnym momencieWypowiedzenie umowy wymaga od leasingobiorcy pokrycia kosztów i strat poniesionych przez leasingobiorcę
Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnychLeasingodawcaLeasingobiorca
Koszt uzyskania przychoduRaty leasingowe netto i opłata wstępnaCzęść odsetkowa raty leasingowej i amortyzacja
Podatek VATWliczony w ratęOpłacony z góry
Strona odpowiedzialna za koszty związane z ubezpieczeniemLeasingodawcaLeasingobiorca
Konieczność cesji praw do polisy AC na leasingodawcęTakTak

Powyższa tabela dość dobrze obrazuje najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym. Decyzję o formie umowy należy poprzedzić analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz określeniem oczekiwań co do finansowania.

Leasing motocykla: okres umowy

Leasingowany pojazd pozostaje do dyspozycji leasingobiorcy do dnia określonego w umowie. Z uwagi na czas trwania zobowiązania wyróżnia się leasing krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy. Zazwyczaj jest to okres od 6 do nawet 72 miesięcy, a na jego długość w głównej mierze wpływa rodzaj leasingu. Przykładowo mLeasing proponuje umowy leasingu operacyjnego na okres od 24 do 72 miesięcy, podczas gdy umowę leasingu finansowego da się tam zawrzeć na czas od 6 do 72 miesięcy.
Przeważnie datę zakończenia współpracy z leasingodawcą określa się z uwzględnieniem wielkości dostępnego budżetu. Im dłuższa umowa, tym niższe raty i tym lepszy dostęp do droższych, bardziej luksusowo wyposażonych pojazdów.

Leasing motocykla: opłata wstępna

Opłata wstępna ma zastosowanie wyłącznie przy leasingu operacyjnym. Jest to koszt ponoszony przez leasingobiorcę w momencie zawarcia umowy leasingowej. Przedsiębiorca nie musi rozliczać opłaty proporcjonalnie do czasu trwania zobowiązania. Dzięki temu może zaliczyć tę należność do kosztów uzyskania przychodu w dniu jej uregulowania. Opłata wstępna stanowi odpowiednik wkładu własnego i pozwala uzyskać korzystniejsze warunki finansowania. Im jest wyższa, tym niższy koszt comiesięcznych opłat. Każda firma leasingowa stosuje w tym zakresie nieco inne zasady. Przykładowo mLeasing wymaga, aby stanowiła ona co najmniej 20%, jednak nie więcej niż 45% wartości leasingowanego motocykla.

Leasing motocykla: wartość wykupu

Kwestia wartości wykupu dotyczy wyłącznie osób mających zamiar wejść w posiadanie motocykla w chwili wygaśnięcia umowy leasingowej. Cenę pojazdu ustala się albo na samym początku współpracy, przy ustalaniu warunków finansowania, albo na jej końcu, na podstawie aktualnej rynkowej wartości motocykla. Wysokość kwoty wykupu zmienia się w zależności od ustaleń pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Co do zasady, im dłużej trwa leasing, tym niższa wartość wykupu. Ma to związek m.in. ze spadkiem wartości pojazdu wraz z upływem czasu, a także ze spłatą dużej części należności w comiesięcznych ratach.

Leasing motocykla: liczba rat

Podstawowym założeniem leasingu motocykla jest wnoszenie comiesięcznych opłat na rzecz finansującego. Zapewniają one korzystającemu możliwość używania motocykla przez czas określony w umowie. Ich wysokość ustala się w taki sposób, aby leasingodawca uzyskał zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Liczba rat zmienia się w zależności od wartości pojazdu, preferencji leasingobiorcy, wysokości ewentualnego wkładu własnego i wartości wykupu.


Uwaga! Jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach rat leasingowych mogą spowodować wypowiedzenie umowy przez finansującego. Taką możliwość oraz sposób postępowania w opisanej sytuacji określa art. 707 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami, w razie problemów z wyegzekwowaniem jednej z rat finansujący musi wyznaczyć leasingobiorcy dodatkowy termin do zapłaty. Jeśli mimo to płatność nie dojdzie do skutku, ma on prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu motocykla w leasing?

Leasingodawcy zwykle współpracują z firmami ubezpieczeniowymi, w których wykupują ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance na preferencyjnych warunkach. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby użytkownik wystąpił o zgodę na zawarcie własnej polisy. To, czy leasingodawca wyrazi zgodę na wykupienie pakietu ubezpieczeń w „obcym” towarzystwie, zależy od jego wewnętrznych zasad.

W kontekście polis dla leasingowanego motocykla warto powiedzieć również o ubezpieczeniu GAP, czyli ubezpieczeniu straty finansowej. Gwarantuje ono ochronę przed utratą wartości pojazdu z powodu jego utraty na skutek szkody całkowitej lub kradzieży. Pozwala uzyskać środki na spłatę całej należności wobec leasingodawcy.


To warto wiedzieć! Każda firma leasingowa ma swoje wymagania co do warunków ubezpieczenia. Większość leasingodawców narzuca dość restrykcyjne kryteria dotyczące kwestii udziału własnego w szkodzie, franszyzy, amortyzacji części, sumy ubezpieczenia czy sposobu likwidacji szkody.


Źródła:

 • Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2022 r. (https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/3/16/1/dzialalnosc_przedsiebiorstw_leasingowych_w_2022_r_27.pdf)
 • https://www.leasing.org.pl/
 • Kodeks cywilny (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093)

Podsumowanie

 • Leasing motocykla nie jest popularnym rozwiązaniem, jednak ma wiele zalet, dzięki którym w wielu sytuacjach stanowi dobry sposób na sfinansowanie jednośladu.
 • Leasing motocykla pozwala na korzystanie z jednośladu przez czas określony w umowie w zamian za cykliczne opłaty.
 • Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje leasingu — operacyjny i finansowy. Różnią się warunkami finansowania oraz sposobem amortyzacji.
 • Umowę leasingu motocykla zawiera się przeważnie na okres od 6 do 72 miesięcy.
 • W większości przypadków przy leasingu motocykla wymagana jest tzw. opłata wstępna.
 • Motocykl w leasing musi mieć odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy. Najczęściej jest zapewniany przez leasingodawcę na korzystnych warunkach.

FAQ Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można kupić motocykl na firmę?

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość sfinansowania zakupu motocykla na różne sposoby. Jednym z rozwiązań jest leasing, który pozwala korzystać z pojazdu przez czas określony w umowie. W zależności od oferty i oczekiwań przedsiębiorcy, po zakończeniu współpracy może on zwrócić jednoślad lub zdecydować się na jego wykupienie za stosunkowo niewielką kwotę

 2. Jak można sfinansować zakup motocykla?

  Zakup motocykla można sfinansować na kilka sposobów. Jako osoba prywatna możesz zdecydować się np. na pożyczkę lub kredyt. Przedsiębiorcy mają też możliwość zawarcia umowy leasingowej.

 3. Czy leasing motocykla odlicza się od podatku?

  Istnieje możliwość odliczenia 100% VAT, o ile pojazd jest wykorzystywany tylko do realizowania celów służbowych. Z kolei gdy jednoślad służy zarówno do pracy, jak i do przemieszczania się prywatnie, można odliczyć 50% VAT

 4. Ile kosztuje leasing motocykla?

  Koszt leasingu motocykla zależy od modelu, długości umowy leasingowej, wartości wykupu i wysokości rat. Przykładowo model SUZUKI V-STROM 1050 da się wziąć w leasing na 60 miesięcy z miesięczną ratą netto 978 zł (przy wkładzie własnym 5 500 zł netto i wartości wykupu 6 000 zł netto). Z kolei z jednośladu BMW F 900 R można korzystać również przez 60 miesięcy za 889 zł netto miesięcznie (przy wkładzie własnym 5 000 zł netto i wartości wykupu 5 500 zł netto).

admin
admin
Nunc felis justo, rutrum aliquam dolor at, interdum tempus quam. Praesent vel risus bibendum, eleifend ligula sit amet, venenatis quam. Integer vehicula malesuada pharetra. Aenean at ante eget risus elementum euismod. In tempus facilisis feugiat. Integer tristique non nisl faucibus ultrices. In id tempor diam. Vivamus sed luctus magna. Maecenas gravida eros quis sapien pharetra, a euismod dolor mollis. Nam vehicula nec lectus eu mattis. Nam quis aliquam eros, ut faucibus ex. Pellentesque elit ipsum, hendrerit a commodo non, viverra in lectus. Curabitur ac risus eget nibh tincidunt laoreet.
0 KOMENTARZY

Najnowsze artykuły

Leasing motocykla – co warto o nim wiedzieć?

Rozważasz zmianę samochodu służbowego na motocykl? Takie rozwiązanie jest co prawda niezbyt często stosowane, ale...

2024-05-15

Jak odkodować VIN motocykla za darmo?

Marzysz o motocyklu, ale obawiasz się nietrafionego zakupu? W sprawdzeniu rzetelności sprzedawcy pomogą Ci darmowe...

2024-05-15

Kara za brak przeglądu motocykla – co grozi?

Za jazdę bez ważnego badania technicznego motocykla grożą wysokie mandaty. Dlatego terminowe jego przeprowadzanie to...

2024-03-13