Kara za brak przeglądu motocykla – co grozi?

Magdalena Chara
Magdalena CharaZaktualizowano: 2024-03-13
facebook
Oszczędź nawet 50% na polisie
Oblicz składkę

Za jazdę bez ważnego badania technicznego motocykla grożą wysokie mandaty. Dlatego terminowe jego przeprowadzanie to obowiązek, o którym powinien pamiętać każdy posiadacz jednośladu. Zdarza Ci się zapominać o cyklicznych wizytach na stacji diagnostycznej? Dowiedz się, jaka jest kara za brak przeglądu motocykla, aby zmotywować się do regularnego wykonywania badań pojazdu!

Czemu służą badania techniczne motocykla?

Każdy kierowca wie, że jego obowiązkiem jest wykonywanie cyklicznych badań technicznych. Mało kto jednak zastanawia się nad zasadnością swoich corocznych „spotkań” z diagnostą. Główne założenia przeprowadzania tych badań określa Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, badania techniczne mają na celu:

 • ocenę stanu technicznego zespołów i układów jednośladu, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • porównanie cech identyfikacyjnych znajdujących się na pojeździe z informacjami zawartymi w dokumentacji;
 • sprawdzenie kondycji dodatkowego wyposażenia motocykla.

Pracownik stacji kontroli pojazdów podczas przeglądu sprawdza też zgodność pojazdu z warunkami technicznymi określonymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Ważne! Podczas badań technicznych ocenie podlegają m.in. ogumienie, układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ wydechowy, oświetlenie oraz instalacja elektryczna. Diagnosta w niektórych przypadkach ma też możliwość wykonania pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju.

Jak często trzeba wykonywać badania techniczne motocykla?

Regularne wykonywanie badań technicznych jest obowiązkiem każdego posiadacza zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. To zobowiązanie dotyczy zarówno właścicieli samochodów osobowych, jak i motocykli czy nawet ciągników rolniczych.

Co ile posiadacze jednośladów powinni odwiedzać stację diagnostyczną? Otóż częstotliwość przeprowadzania przeglądów w motocyklach jest taka sama jak w przypadku „osobówek”. Właściciele nowych pojazdów pierwsze badanie techniczne powinni zaplanować najpóźniej 3 lata od daty pierwszej rejestracji jednośladu. Następna wizyta u diagnosty musi się odbyć w ciągu 2 lat od poprzedniego przeglądu, a wszystkie kolejne badania — co 12 miesięcy.

Co grozi za jazdę bez ważnego badania technicznego?

Jazda bez ważnego badania to nieodpowiedzialne zachowanie, które może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych skutków. Jeśli funkcjonariusze policji lub inspektoratu transportu drogowego przyłapią Cię na gorącym uczynku, np. podczas rutynowej kontroli lub w czasie zdarzenia drogowego, musisz liczyć się z rozmaitymi konsekwencjami. Za prowadzenie pojazdu, który nie ma aktualnych badań technicznych, możesz otrzymać mandat lub na jakiś czas stracić dowód rejestracyjny. Ponadto, w razie wystąpienia szkody, prawdopodobnie nie otrzymasz wsparcia finansowego od ubezpieczyciela.

Mandat karny

Mandaty są podstawowym sposobem na egzekwowanie od kierowców przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Podobnie jest z „wymuszaniem” na właścicielach pojazdów cyklicznego wykonywania badań technicznych. Za jazdę bez ważnego przeglądy grozi bowiem kara finansowa w wysokości od 1 500 do nawet 5 000 zł. Wielu kierowców na wieść o tak wysokich grzywnach mimowolnie zerka do dowodów rejestracyjnych, aby sprawdzić datę ważności badania technicznego w swoim pojeździe.

Warto wiedzieć! Do końca 2021 roku za kierowanie motocyklem bez aktualnych badań technicznych groziły tak niskie grzywny, że niemal „nie opłacało się” wykonywać przeglądu. Według taryfikatora mandatów sprzed kilku lat za jazdę jednośladem niemającym ważnych badań groził mandat w wysokości zaledwie od 20 do 500 zł.

Odebranie dowodu rejestracyjnego

Kara za brak przeglądu technicznego może przyjąć również inny, niefinansowy wymiar. Funkcjonariusze po zatrzymaniu kierowcy do kontroli i stwierdzeniu braku ważnego przeglądu pojazdu, oprócz nałożenia kary pieniężnej, mają również prawo odebrać dowód rejestracyjny jednośladu. Po skonfiskowaniu dokumentu wydają zaświadczenie, które nakłada na kierowcę obowiązek jak najszybszego wykonania przeglądu (maksymalnie w ciągu 7 dni).

Z uwagi na zniesienie przed kilkoma laty obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego,  odebranie dokumentu ma obecnie wymiar symboliczny. Polega na odnotowaniu w bazie CEPiK informacji o zatrzymaniu danego motocykla i stwierdzeniu w jego przypadku braku ważnego badania technicznego.

Problemy z odszkodowaniem z AC

Brak ważnego przeglądu technicznego może wpłynąć również na problemy z uzyskaniem odszkodowania z autocasco, a także z każdego innego dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Dlaczego? Otóż w trosce o swój interes firmy ubezpieczeniowe do każdej umowy dołączają dokument określany jako ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Definiują w nim m.in. tzw. wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których towarzystwo może odmówić Ci zadośćuczynienia za szkodę, za którą normalnie byłoby zobowiązane wypłacić odszkodowanie. Jednym z najczęstszych wyłączeń są uszkodzenia powstałe wskutek poruszania się pojazdem, który w chwili zaistnienia zdarzenia nie miał ważnego badania technicznego. Przykładowe zapisy dotyczące badań technicznych z OWU różnych ubezpieczycieli obrazuje poniższa tabela.

Wyłączenia odpowiedzialności u różnych ubezpieczycieli odnoszące się do braku ważnego badania technicznego

Generali„Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek ruchu Pojazdu nieposiadającego w chwili zaistnienia szkody ważnego badania technicznego (potwierdzonego odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez Stację Kontroli Pojazdów), jeżeli w odniesieniu do tego Pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody”
Uniqa„Z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody, wypadki i zdarzenia assistance powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie miał ważnego badania technicznego; musi zachodzić związek przyczynowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem i brakiem badania technicznego pojazdu”
Benefia„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w pojeździe, który w chwili zdarzenia powodującego szkodę nie był dopuszczony do ruchu w świetle przepisów obowiązujących w miejscu ww. zdarzenia lub nie posiadał wymaganego tamtejszym prawem badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu był przyczyną ww. zdarzenia”

Na podstawie treści OWU kilku firm da się stwierdzić, że ubezpieczyciele mają możliwość uchylać się od ponoszenia odpowiedzialności za szkody mające związek z brakiem ważnego przeglądu technicznego. Można wywnioskować, że prawo do odmowy wypłaty odszkodowania przysługuje w sytuacji, gdy uszkodzeń pojazdu dało się uniknąć, o ile kierowca wykonałby na czas przegląd techniczny.

Przykład:

Pani Danuta w drodze do domu zauważyła, że w jej motocyklu żarówka w światłach mijania świeci znacznie słabiej niż powinna. Przemieszczała się akurat po zmroku nieoświetloną drogą biegnącą wzdłuż lasu. Nagle przed maskę wyskoczyła jej sarna. Kobieta cudem uniknęła zderzenia ze zwierzęciem, jednak omijając je, bokiem uderzyła w stertę drewna leżącą obok drogi. Na skutek zderzenia oberwała lusterko i zarysowała lakier. Sprawę zgłosiła do ubezpieczyciela, licząc na odszkodowanie z autocasco. Pech chciał, że dzień przed stłuczką minął termin badania technicznego pojazdu Pani Danusi. Firma ubezpieczeniowa odmówiła zadośćuczynienia za uszkodzenia motocykla, powołując się na zapis o wyłączeniu odpowiedzialności za szkody powstałe w jednośladach bez ważnego przeglądu. Ponadto sam fakt wystąpienia szkody skorelowała z brakami w oświetleniu, które przy badaniu technicznym prawdopodobnie zostałyby wykryte.

Warto wiedzieć! Niektóre firmy ubezpieczeniowe w OWU zastrzegają również, że nie ubezpieczają pojazdów bez ważnego badania technicznego. Polisy dla motocykla, który nie ma aktualnego przeglądu, nie wykupisz m.in. w towarzystwie Uniqa.

Co grozi za jazdę bez ważnego OC?

Właściciele jednośladów muszą dbać nie tylko o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych, ale również o zachowanie ciągłości polisy OC. Ułatwiają im to sami ubezpieczyciele, którzy automatycznie przedłużają umowę po zakończeniu okresu jej ważności oraz przypominają o konieczności opłacenia składki. Jeśli jednak nie uregulujesz należności, ubezpieczenie straci ważność, a Twój motocykl pozostanie bez ochrony. Wówczas grożą wysokie kary finansowe w wysokości:

 • 280 PLN — przy przerwie w OC trwającej od 1 do 3 dni;
 • 710 PLN — gdy nie masz ubezpieczenia przez 4-14 dni;
 • 1410 PLN — jeśli luka w ciągłości polisy trwa dłużej niż 14 dni.

Aby uniknąć mandatów, pamiętaj o regularnym opłacaniu składek. W znalezieniu najlepszych ofert pomoże Ci kalkulator OC motocykla (https://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac/). Dzięki niemu zyskasz dostęp do atrakcyjnych propozycji ubezpieczeniowych od kilkunastu różnych towarzystw.

Źródła:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000776)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970980602)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042232261)
 • https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=4944778958299518&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=z8rt4n7q9_63

Podsumowanie

 • Przeprowadzanie badania ma na celu sprawdzenie stanu technicznego motocykla pod kątem bezpieczeństwa jazdy.
 • Za przemieszczanie się motocyklem bez ważnego badania technicznego można otrzymać mandat w wysokości od 1 500 do 5 000 PLN.
 • Kierowcom podróżującym jednośladem z badaniami technicznymi po terminie grozi odebranie dowodu rejestracyjnego.
 • Osoby jeżdżące motocyklem bez badań mogą mieć problem z uzyskaniem odszkodowania z AC.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

 1. Kto przeprowadza badania techniczne motocykla?

  Badania techniczne motocykli wykonuje się w stacjach kontroli pojazdów, w skrócie SKP. Warto wiedzieć, że nie każda firma zajmująca się przeprowadzeniem przeglądów ma uprawienia do kontrolowania jednośladów.

 2. Ile kosztuje przegląd motocykla?

  Za badania techniczne jednośladu płaci się 64 PLN. Kwota ta uwzględnia należność za przeprowadzenie przeglądu w wysokości 63 PLN oraz opłatę ewidencyjną liczącą 1 PLN.

Magdalena Chara
Magdalena Chara
Pisaniem zajmuje się od 2020 roku. Doskonale rozumie specyfikę branży ubezpieczeniowej i zna potrzeby klientów. Dzięki temu tworzy treści, które krok po kroku wprowadzają czytelnika w świat ubezpieczeń - komunikacyjnych, turystycznych czy zdrowotnych, Po pracy często spędza aktywnie czas. Ponadto dużo czyta, najchętniej literaturę faktu.
0 KOMENTARZY

Najnowsze artykuły

Leasing motocykla – co warto o nim wiedzieć?

Rozważasz zmianę samochodu służbowego na motocykl? Takie rozwiązanie jest co prawda niezbyt często stosowane, ale...

2024-05-15

Jak odkodować VIN motocykla za darmo?

Marzysz o motocyklu, ale obawiasz się nietrafionego zakupu? W sprawdzeniu rzetelności sprzedawcy pomogą Ci darmowe...

2024-05-15

Kara za brak przeglądu motocykla – co grozi?

Za jazdę bez ważnego badania technicznego motocykla grożą wysokie mandaty. Dlatego terminowe jego przeprowadzanie to...

2024-03-13