Kara za brak OC motocykla — ile wynosi?

Magda Pułym
Magda PułymZaktualizowano: 2024-02-14
facebook
Oszczędź nawet 50% na polisie
Oblicz składkę

Motocykl, podobnie jak samochód osobowy lub ciężarowy, musi być ubezpieczony przez cały rok. Niezależnie od tego, jak często poruszasz się na jednośladzie, jako kierowca i właściciel pojazdu jesteś zobligowany do opłacania składek ubezpieczeniowych. Co w przypadku, gdy pominiesz konieczną opłatę i nie wykupisz ubezpieczenia? Kara za brak OC na motocykl może być dużo wyższa niż sam koszt ubezpieczenia, dlatego warto pomyśleć o nim z wyprzedzeniem.

OC na motorower i motocykl — który rodzaj ubezpieczenia wybrać?

Ubezpieczenie na motorower czy motocykl pozwala uniknąć poważnych konsekwencji finansowych w przypadku kolizji i wypadków drogowych. Kierowca, który porusza się nieubezpieczonym pojazdem, naraża się na bardzo wysokie koszty, w razie gdyby spowodował wypadek lub kolizję drogową. To jednak nie koniec. Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC na motorower i motocykl jest obowiązkowe. Jego niewykupienie będzie się wiązało z dodatkową karą finansową z UFG.

Czy jednak podstawowa polisa od odpowiedzialności cywilnej wystarczy? Niekoniecznie. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe mają zróżnicowane oferty ubezpieczeń na motorowery i motocykle. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór rozszerzonego pakietu, gdyż to on maksymalnie chroni portfel kierowcy, nie tylko w razie wypadku, ale również kradzieży jednośladu czy jego zniszczenia przez gradobicie itp.

Firmy ubezpieczeniowe do podstawowego OC na motorower często proponują również np. assistance. To rodzaj wsparcia potrzebnego m.in. w razie konieczności przetransportowania pojazdu do warsztatu. Jeśli Twój motorower w wyniku awarii nie może poruszać się po jezdni, pakiet assistance zagwarantuje transport pojazdu do mechanika.

Czym z kolei jest ubezpieczenie AC (autocasco), które również zapewnia większość ubezpieczycieli? To rodzaj ochrony gwarantującej wypłatę odszkodowania w razie kradzieży motoroweru. Autocasco chroni właściciela pojazdu również wtedy, gdy awarie i defekty motoroweru wynikają ze szkody spowodowanej przez osoby trzecie albo siły natury.

Kiedy i w jaki sposób naliczane są kary za brak OC?

O ile autocasco, assistance czy NNW to polisy, które są opcjonalne, właściciele motocykli i motorowerów i innych zarejestrowanych pojazdów muszą wykupić OC. Co stanie się, gdy zapomnisz dopełnić tego obowiązku?

Kary za brak OC w Polsce są nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Opłaty za nieubezpieczone pojazdy powinny być wpłacane na rachunek właśnie tej instytucji.

Jeszcze do niedawna grzywny za brak OC były wyłącznie efektem rutynowych kontroli drogowych, w trakcie których stwierdzana była nieważność polisy. Obecnie jednak UFG dysponuje systemem informatycznym, który ma dostęp do baz danych i automatycznie wychwytuje braki we wnoszonych opłatach. A zatem właściciel jednośladu, który nie dopełni obowiązku ubezpieczeniowego, zostanie szybko „namierzony” i ukarany. Nie warto więc ryzykować takiego zaniedbania.

Kara za brak OC — motorower czy motocykl – są nieuchronne. Jednak wysokość opłaty karnej za brak OC w Polsce zależy od kilku czynników. Są to:

 • typ pojazdu,
 • czas, przez który OC nie było płacone:

Zależność między długością okresu bez OC a wysokością grzywny jest następująca:

  • od 1 do 3 dni – 20 % opłaty karnej,
  • od 3 do 14 dni – 50 % opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100 % opłaty karnej,
 • wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Obliczając wysokość kary OC dla motocykli, należy wziąć pod uwagę ⅓ wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 roku jest to koszt w wysokości ponad 1 200 zł.

Kara za brak OC na motorower w 2023 roku

Ceny ubezpieczeń rosną, a wraz z nimi również kary za ich brak. Jak zatem aktualnie kształtuje się kara za brak OC? Motorower musi być chroniony polisą już od momentu zakupu pojazdu. Niezależnie od tego, czy nabyty jednoślad jest używany czy nowy, na właścicielu spoczywa obowiązek wykupienia właściwej ochrony. Brak ważnego ubezpieczenia oznacza karę nakładaną przez wspomniany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jej wysokość, jak już wiesz, zależy od czasu, przez jaki pojazd nie miał polisy. Im dłuższa zwłoka, tym większe konsekwencje finansowe.

Od lipca 2023 roku wysokość kar za brak OC w przypadku motocykla kształtuje się następująco:

 • brak OC od 1 do 3 dni – 240 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 600 zł,
 • brak OC od 14 dni – 1 200 zł.

Kara za brak OC motoroweru — jak postępować?

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, który nie jest ubezpieczony, otrzymasz od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wezwanie do zapłaty. Znajdziesz w nim informację na temat wysokości kary oraz numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Dodatkowe informacje związane z Twoją sprawą sprawdzisz za pośrednictwem strony internetowej UFG. Po wejściu na nią wystarczy wybrać zakładkę Dostałem wezwanie, założyć konto, a następnie wpisać numer sprawy.

Nie wszystkie wezwania do zapłaty są jednak zasadne. Dlatego zanim dokonasz wpłaty na podany rachunek, sprawdź, czy Twój motocykl na pewno nie jest ubezpieczony. UFG w pierwszej kolejności chce zweryfikować dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu, czyli umowę OC. Dzięki temu możliwa jest dokładne skontrolowanie poprawności wysłanego wezwania do zapłaty.

Jeśli zatem masz ważną umowę związaną z wykupionym ubezpieczeniem, potwierdzenie sprzedaży jednośladu lub zaświadczenie o zezłomowaniu go, przedstaw je przedstawicielom UFG. Dzięki temu Twoja sprawa zostanie po raz kolejny zweryfikowana, a kara cofnięta.

Czy można odwołać się od nałożonej kary za brak OC?

Istnieje możliwość umorzenia kary lub rozłożenia jej na raty. O ile płatność ratalna to często spotykane rozwiązanie, to umorzenie kary nie jest już tak łatwe do uzyskania. Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdziesz jednak wzór wniosku, który możesz wypełnić i przedstawić instytucji. Ta z kolei zadecyduje o możliwościach związanych z kasacją kary, jej umorzeniem czy rozłożeniem na raty. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Nie ma gotowego schematu działania.

Najczęstszymi powodami wpływającymi na zmianę decyzji UFG jest jednak zła sytuacja życiowa lub majątkowa ubezpieczającego, o ile zostanie odpowiednio przez niego uargumentowana.

Dokumenty, które warto dołączyć do wniosku o umorzenie kary lub rozłożenie jej na raty, to np.:

 • zaświadczenia lekarskie oraz dokumenty związane z leczeniem szpitalnym,
 • zaświadczenia o zadłużeniu, postanowienia sądów oraz komorników,
 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach — od pracodawcy, ZUS-u czy urzędu pracy,
 • zaświadczenia o aktualnym stanie majątkowym właściciela pojazdu.

Nieubezpieczony motorower wobec zdarzenia drogowego — jakie konsekwencje musi ponieść właściciel pojazdu?

Kara za brak OC motocykla to jedna z konsekwencji, jakie czekają na właścicieli nieubezpieczonych pojazdów. Jeszcze większy problem pojawia się jednak wtedy, gdy kierowca prowadzący nieubezpieczony motocykl jest sprawcą zdarzenia drogowego, w którym znajdują się poszkodowane osoby. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca wówczas należne odszkodowania ofiarom zdarzeń drogowych. Natomiast kierowca i właściciel nieubezpieczonego jednośladu muszą zwrócić UFG poniesione z tego tytułu koszty. Taka procedura nazywana jest regresem.

Konsekwencje braku wpłaty na rzecz wyznaczonej kary

Kara za brak OC motoroweru lub motocykla jest konsekwencją niedopatrzenia popełnionego przez właściciela pojazdu. Jeśli zatem nie pojawią się uzasadnione przesłanki mówiące o braku możliwości wniesienia opłaty, konieczne jest uregulowanie kary w całości. W przeciwnym wypadku sprawa nieopłaconej grzywny trafia do urzędu skarbowego. Ten z kolei wszczyna postępowanie egzekucyjne zmierzające do pozyskania wskazanej kwoty. Należy pamiętać również o odsetkach, które za każdy dzień zwłoki nalicza UFG.

Niektórzy właściciele pojazdów liczą na przedawnienie sprawy i zwlekają z wnoszeniem opłat. Jednak taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko, gdyż nowe systemy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego szybko weryfikują, które pojazdy nie zostały ubezpieczone, a urząd skarbowy ma możliwość przeprowadzenia windykacji, np. z przysługującego zwrotu podatku PIT.

Liczba pojazdów a kupowane OC — co, jeśli masz samochód osobowy i chcesz ubezpieczyć jednoślad?

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia w przypadku bycia właścicielem kilku samochodów lub auta i motocykla? Niezależnie od tego, czy masz już jedną umowę OC, czy nie masz jeszcze żadnej, każdy pojazd wymaga osobnego ubezpieczenia. Jest jednak dobra wiadomość. Jeśli masz już jeden innych transportu, może to wpływać na wysokość kosztów OC motocykla. Nie zwalnia to jednak właściciela od wykupienia dodatkowej polisy na motor.

A na jakie korzyści przy jej nabyciu możesz liczyć? Jeśli nie masz na swoim koncie zdarzeń drogowych i od wielu lat jesteś posiadaczem auta, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupisz OC, może zaproponować korzystniejsze warunki. Musisz jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie dotyczy zawsze tylko jednego pojazdu. A zatem nałożenie jednej kary nie wyklucza wystawienia drugiej. Dwa nieubezpieczone pojazdy będą w efekcie oznaczać dwie odrębne opłaty za brak OC.

Czy kara za brak OC może być nałożona za poprzednie lata?

Kary za brak OC na motocykl są nakładane za dany rok kalendarzowy. Jeśli właściciel pojazdu nie opłacił ubezpieczenia przed trzema laty, nie dostanie kary za miniony okres bez OC. Warto jednak pamiętać, że stosowany obecnie system niełatwo obejść. Wprowadzane regulacje sprawiają, że większość właścicieli nieubezpieczonych pojazdów udaje się prędzej czy później namierzyć i ukarać grzywną w wymaganym terminie.

Kontrola ważnego ubezpieczenia — kto może sprawdzić OC?

Kto poza Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym może skontrolować, czy dany pojazd ma ważne OC? Ważne ubezpieczenie sprawdzić mogą uprawnione organy, takie jak:

 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • organy celne,
 • organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Bibliografia:

 • https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/mpojazd – gdzie znaleźć informacje na temat OC swojego pojazdu i jakie dane można pozyskać z aplikacji rządowej?
 • https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=4944778958299518&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=z8rt4n7q9_63 – informacje na temat obowiązkowego OC, o wysokościach kar i roszczeniach UFG wobec właścicieli pojazdów

Podsumowanie

 • Kara za brak OC motoroweru może często stanowić wielokrotność, jaką jego właściciel musi zapłacić za ubezpieczenie.
 • Próba unikania opłaty za OC jest nieopłacalna, a odwlekanie zapłaty może wiązać się z coraz wyższą karą – za motocykl od lipca 2023 wyniesie ona minimalnie 240 zł, a maksymalnie 1 200 zł.
 • UFG weryfikuje status ubezpieczenia pojazdu, a do wykrycia braku ważnej polisy może dojść, nawet jeśli kierowca nie zostanie poddany wyrywkowej kontroli drogowej.
 • Minimalne wynagrodzenie jest jednym z czynników, jakie brane są pod uwagę przy wyliczaniu grzywny. Rosnąca z roku na rok płaca minimalna podwyższa wysokość kary za brak OC.
 • Skorzystaj z szerokiej oferty ubezpieczeniowej na motocykl. Wybierz korzystny pakiet ubezpieczeń i sfinalizuj umowę na OC – można to zrobić online.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

 1. Kto otrzymuje karę za brak OC na motorower — właściciel pojazdu czy kierowca?

  To na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek opłacenia OC. Niezależnie od tego, kto użytkuje w danej chwili motocykl, to osoba kupująca musi wnieść określone opłaty ubezpieczeniowe i ponieść karę za ich brak.

 2. Czy opłacenie kary jest równoznaczne z wykupieniem OC na dany rok?

  Nie. Kara za brak OC, a ubezpieczenie motocykla to dwie różne opłaty. Opłacenie kary nie jest jednoznaczne ze zwolnieniem z wniesienia opłaty za polisę. Właściciel pojazdu, który zapłacił karę do UFG, powinien jak najszybciej wykupić potrzebne ubezpieczenie dla swojego motocykla.

 3. Ile czasu ma właściciel motocykla na odwołanie od decyzji UFG?

  Od momentu otrzymania wezwania do zapłaty właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wyjaśnień do UFG, poprzez przesłanie ważnej umowy OC lub przedstawienie wniosku o umorzenie kary. 30 dni to również okres, w którym należy uregulować grzywnę w wymaganej wysokości.

Magda Pułym
Magda Pułym
Socjolog reklamy i copywriterka z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Autorka licznych publikacji o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej, szczególnie z perspektywy konsumenta. Zajmuje się również zagadnieniami z obszarów motoryzacji czy szeroko pojętego marketingu.
0 KOMENTARZY

Najnowsze artykuły

Leasing motocykla – co warto o nim wiedzieć?

Rozważasz zmianę samochodu służbowego na motocykl? Takie rozwiązanie jest co prawda niezbyt często stosowane, ale...

2024-05-15

Jak odkodować VIN motocykla za darmo?

Marzysz o motocyklu, ale obawiasz się nietrafionego zakupu? W sprawdzeniu rzetelności sprzedawcy pomogą Ci darmowe...

2024-05-15

Kara za brak przeglądu motocykla – co grozi?

Za jazdę bez ważnego badania technicznego motocykla grożą wysokie mandaty. Dlatego terminowe jego przeprowadzanie to...

2024-03-13